Dokumenty wymagane do chrztu:

 1. Metryka urodzenia dziecka z USC
 2. Akt ślubu rodziców
 3. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych
 4. Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi
 5. W przypadku dzieci spoza naszej parafii - pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest poza parafią

Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:

 • został wyznaczony przez rodziców dziecka,
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania i ukończył 16 lat,
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
 • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest,
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo kanoniczne (kościelne) nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Jakie skutki wywołuje chrzest?

 • gładzi grzechy,
 • daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
 • czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
 • daje udział w kapłaństwie Chrystusa.