Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:
1. Ks. proboszcz Krzysztof Zabłocki – przewodniczący 
2. Kosakowska Barbara – zastępca przewodniczącego 
3. Bińkowska Katarzyna – sekretarz 
4. Dubieniecka Barbara
5. Dybka Anna
6. Gruszka Kazimierz
7. Kuśnierz Eugeniusz
8. Walenista Tadeusz
9. Anna Niedźwiedź 
10. Wójtowicz Jarosław – szafarz
11. Wyszatycki Tomasz – szafarz