Skład liturgicznej służby ołtarza:

ministranci :

lektorzy :

szafarze: