Dokumenty wymagane do sakramentu bierzmowania:

 1. Metryka chrztu
 2. W przypadku osób spoza naszej parafii - pozwolenie właściwego proboszcza na bierzmowanie poza parafią

Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.

Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?

 • namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,
 • nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
 • słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Skutki bierzmowania są następujące:

 • udoskonala łaskę chrztu,
 • głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 • udoskonala naszą więź z Kościołem,
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 • umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.