Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:
1.- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu.
2.- dowody osobiste,
3.- ostatnie świadectwo katechizacji,

4.- świadectwo bierzmowania
5.- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
6.- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne- tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące prze ślubem z następującymi dokumentami:


– metryka chrztu z datą nie przekraczającą 3 miesiące od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.

– świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej ( nie jest to świadectwo katechezy)

– informacją o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana

– dowodami osobistymi

– wdowcy – z metryką zgonu współmałżonka

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego ( gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

– zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym trzy miesiące.

Jakimi słowami św. Paweł podkreślił wielkość sakramentu małżeństwa?
Święty Paweł Apostoł napisał: ” Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół…
Tajemnica to wielka, a ja mówię” w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła” ( Ef 5, 25.32).